Vyhľadávanie

Úvod / Doporučenie

Doporučenie

1. Najdôležitejšie je napnutie gumového pásu, ktoré musí byť správne, aby bolo zabránené skĺznutiu pásu a havárii, ktorá môže nasledovať.

Aby napnutie gumového pásu bolo správne, musia byť počas inštalácie vykonané nasledovné kroky:
  • zdvihnúť jednu stranu stroja, nastaviť napnutie pásu tak, aby bolo prispôsobené v rozsahu od 10 do 20 mm, čo je vzdialenosť od stredného pomocného vodiaceho kolesa a vnútornej strany gumového pásu
  • prekontrolovať napnutie po jednej hodine prevádzky a pokiaľ je to nutné nastaviť požadované vyššie uvedené napnutie v rozsahu od 10 do 20 mm
  • kontrolovať napnutie gumového pásu po každých 100 motohodinách alebo skôr pokiaľ sa zmenia prevádzkové vlastnosti stroja

2. Výkonnosť gumového pásu je veľmi ovplyvnená prostredím, v ktorom sa stroj pohybuje. Príklady nevhodného prostredia, ktoré znižujú životnosť gumového pásu alebo môžu spôsobiť poškodenie: štrk, kamenisté prostredie, stavenisko, okraje chodníkov a steny.
V týchto prípadoch musí vodič zvýšiť opatrnosť a znížiť rýchlosť stroja.

3. Aby bola zaistená maximálna životnosť, musíme obzvlášť dbať na to, aby sme sa vyhli prostrediu, ktoré je kontaminované soľou alebo olejom.

4. Malá porucha pásu musí byť odstránená ihneď aby bolo zabránené pretrhnutie nebo korózia pásu.

5. Pred osadením nového gumového pásu musí byť skontrolovaný vodiaci systém. Často sa odporúča výmena rozety a vodiaceho kolesa.

6. Vodiaci systém je potrebné uchovávať vždy očistený od blata a iných cudzích predmetov.

7. Skladovať gumové pásy tak, aby boli chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a dažďa.

8. Počas manipulácie s pásom sa treba vyhnúť príliš ostrému ohýbaní.

9. Gumové pásy musia byť skladované v originálnom balení. Pokiaľ to tak nie je, vždy sa uistite, že sú uložené na strane. Každá nasledujúca vrstva gumových pásov v stohovom ukladaní musí byť uložená naprieč vzhľadom k predchádzajúcej vrstve.


icony
Všetky práva vyhradené Čemat s.r.o. © 2013 Vytvořeno v Eline.
Webdesign eline.cz   Doporučujeme:  Pásy na bagrePrídavné zariadeniaPásové systémy